Güneş Enerji Yağmuru


güneş enerjisi

 

Yaşamı bahşeden Güneş, güneş sistemimizin merkezidir ve bütün yaşam onun etrafında döner. Aynı şekilde ego bireysel kimliğimizin merkezidir ve kişisel deneyimler edinmemizi sağlar. Ego güneş gibi bir kişinin merkezindeki ana eksendir ve her şey bu merkezin etrafında döner.

Güneş, insanoğlunun ruhunu temsil eder. Var olmayı veya oluşu tanımlar, insanlığın karmaşık varoluşunun ölümsüz yanıdır. İz bırakma, var olma dürtüsüne hâkimdir.

Fiziksel bakımdan Güneş, hayatı devam ettirendir, ışığı, ısıyı veya enerjiyi bahşedendir.

Seraf’a Göre Güneş Yağmurlarının Özellikleri:

 • Güç ve dayanıklılık
 • Nükleer patlamaların ortaya çıkardığı enerjinin güzelliğini deneyimle
 • Yaratıcı güç ile bir olma.

 

Bu enerji yağmuru ile güneşin bize yararlı özellikleriyle bağlantı kurarız.

 • İrade
 • Kararlılık
 • Dayanıklılık
 • Onur
 • Otorite
 • Onur
 • Özgüven
 • Olumlu Bakış Açısı
 • Güvenirlilik
 • Canlılık
 • Güç
 • Sadakat
 • Önderlik
 • Ağırbaşlılık
 • Metanet
 • Cesaret
 • İyimserlik
 • İnanç

 

Bu özelliklerin enerji alanınıza yüklenmesini isterseniz.

Bu özelliklerin kristal kuvars taşına kalıcı olarak sizin adınıza programlanmasını isterseniz.

Sipariş için lütfen iletişime geçin.