Zihin Dalgaları


shutterstock_65181187

  • (>14 Hz) Beta                                Bilinçli Zihin
  • (7-14 Hz) Alfa
  • (4-7 Hz) Teta                                 Bilinçaltı Zihin
  • (0,5-4 Hz) Delta                            Bilinçdışı Zihin

Beta Frekansı

Bilinçli zihninizin yaydığı frekanstır. Bu frekansta zihin 14 Hz. Ve üzerinde yayın yapmaktadır ve uyanıktır. Beta frekansında zihin yargılar, eleştirir, araştırır, karar verir yani büyük bir faaliyet içerisindedir. Aynı zamanda ego da görevinin başındadır. Dolayısıyla bilinçaltının giriş kapıları kapalıdır. Bilinçaltı görevini sürdürmektedir ancak var olan kayıtlara göre hareket eder. Bilinçaltına yeni bilgi girişi zihnin Beta frekansında gerçekleşemez. Bunu yapmaya çalıştığımızda ego durumu fark eder ve girişlere engel olur. Çünkü onun görevi iyi ya da kötü, işe yarıyor ya da yaramıyor gibi bir seçim yapmaksızın var olan düzeni korumaktır. Düzenin muhafızı ego değişimin gerçekleşeceğini hissettiği anda duruma el koyar ve değişimin gerçekleşeceğini hissettiği anda duruma el koyar ve değişim konusuyla ilgili durumların tersini bize deneyimletmeye başlar.

Beta, fazlasıyla meşgul olduğumuz hallerde devreye girer. Hızlı, seri ve inişli çıkışlı dalgalardır. Heyecanımız arttığında veya dış faktörlerce fazlaca uyarıldığımızda beta dalgaları yayınlamaya başlarız. Konuşan biri, ders veren bir öğretmen beta dalgaları yayar. Konuşma sırasında tartışma çıkarsa, ortalık gerginleşirse beta dalgalarının frekansı artar.

Alfa Frekansı

Alfa dalgalarının beta dalgalarına kıyasla genliği daha yüksek, frekansı daha düşük Alfa dalgaları ise; rahatlayınca, heyecan yatıştığında devreye girer.. Beta dalgaları saniyede 15 ila 40 Hz yaparken, alfa dalgaları saniyede 7 ila 14 Hz arasında devir yapıyor. Uyku ile uyanıklık arasındaki bilinç halidir. Bu esnada ego görevinden uzaklaşmış dinlenmeye çekilmiştir. Bilinçaltı yeni bilgileri içeren yazılımlara açılmıştır. Bu esnada bilinçaltına ne verirseniz kaydeder ve sinaptik bir örgü kurmaya başlar. Eşsiz bilinçaltımız aldığı her nefeste varlığını çalışmalarını sürdürür. Uyumaz, dinlenmez çünkü ihtiyacı yoktur. Vücudumuzun tüm sistemlerini çalıştırmaya devam ederken yeni gelen bilgileri de alarak yaşama geçirmeye başlar. Elinizdeki iş bitince, bir toplantıdan dışarıya çıkıp hava aldığınızda alfa dalgaları gene faaliyete geçiyor.

 

Teta Frekansı

Teta, zihnimizin bilinçsiz olduğu hallerde ortaya çıkmakta. Frekansı çok düşüktür, saniyede 4 ila 7 Hz arası yayın yapmaktadır. Bilim adamları E.E.G ile yapmış oldukları deneylerde mutluluk ve huzurun bu dalga boyunda deneyimlendiğini tespit etmişlerdir. Teta dalgaları bastırılmış duygular ortaya çıktığında aktifleşiyor. Yaratıcılık için ihtiyaç duyulan beyinsel bağlantılar da teta dalgaları sayesinde kuruluyor.

Bu alan da genellikle uykuda geçilir ve kişi etrafında ne olduğunun farkında değildir. Ancak trans vasıtasıyla kişinin zihni bu alana indirildiğinde, bedenini kıpırdatmasa bile çevresinde neler olup bittiğinin farkındadır, her şeyi duyar. Bu nedenle teta frekansına transla inildiğinde fayda sağlarız. Trans vasıtasıyla inilen Teta seviyesinde bilinçaltı tüm kayıtları derinlemesine kaydeder. Çok daha güçlü sinaptik bağların yani inanç sistemlerinin oluşmasını sağlar. Ayrıca yine trans vasıtasıyla Teta seviyesine inildiğinde şifa enerjisi ortaya çıkar ve bu enerji kişiyi şifalandırır.

ThetaHealing® ile inanç, duygu, düşünce ve hayatımıza aldığımız deneyimlerde ani değişiklikler yapabiliriz. Aynı zamanda yaratıcı, allah, evren, güç (her ne şekilde adlandırıyorsanız) aracılığıyla evrende var olan herhangi bir bilgi, öngörü ve yaratıcılığı kendimize yükleyebilir, fiziksel, duygusal ve ruhsal anlamda kendimizi iyileştirebiliriz. Yüklediğimiz yeni öğretiler ile geri dönülmeyecek şekilde inançlarımızı dönüştürmek mümkündür.

 

Delta Frekansı

Ve geldik deltaya.
Delta, frekansı en düşük olan dalgadır tespit edilenler arasında. Saniyede 0,5 ila 4 Hz arasında gidip gelir. Son derece de düzensiz yayılır. Bilinçsiz zihnin en derinlerinde, uykunun en derin saatlerinde bu dalgaları yayar beynimiz.

Bu döneme meditasyon üstatları veya zikir çalışması yapan kişiler bilinçlerini kaybetmeden girerler.

Yatakta kitap okurken de yayılan dalgalar gene betaya dönüverir. Uykumuz gelince önce düşük frekanslı beta, kitabı okumayı bırakıp yanı başınıza koyunca alfa, uykuya geçmeye başlayınca teta, uyku derinleşince de deta devreye giriyor.